OM WHISKYPROVNINGEn GWC Whiskyprovning (Tasting)

  • GWC träffas ca 6-8 gånger per år för provning (GWT).
  • En eller flera Taste Masters (TM) ansvarar för provningen - inköp av whisky, framtagande av material (information om whiskysorterna) som i efterhand skall distribueras till samtliga närvarande vid tastingen.
  • Vi provar "minst" sex olika whisky samt en Stefan's Dram och en "kaffewirre" (behöver ej vara whisky) till kaffet.
  • Av de sex whiskies som provas ska minst fyra vara Singel Malt Whisky.
  • De 6-8 whiskies vi provar, poängsätts utifrån deltagarnas smakupplevelser, från 1-6 poäng, där 1 är bäst o.s.v.
  • Taste Master summerar poängen och tastingens bästa whisky utses.

The 5 steps to appreciating Scotch Whisky

1: COLOUR - Is your whisky light gold, bright copper or rich amber in colour?

2. BODY - Does your whisky have a light, medium ocr full body?

3. NOSE - What aromas do you recognise when you nose your whisky, is itmalty, smoky, fruity, chocolatey?

4. PALATE - What characteristics do you notice on the palate, it's softy sweet, rich and fruity or pepper andspicy?

5. FINISH - Does the flavour remain for a long time or does it disappear quickly?

Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.039