Glömsta Whisky Tasting (GWT)


Hur en GWT går till...

 • Kallelse skickas ut via mail.
  Medlem svarar/anmäler sig via mail.
  Deltagande är baserat på "först till kvarn".
 • platstillgången är begränsad, tilldelas alltid reservplats och om ordinarie lämnar återbud erbjuds reserv denna plats.
 • Genomförandet Information från klubben, nyheter från whiskyvärlden m.m.
 • Lunch intas.
 • Tastingen sker under ledning av minst en, Taste Master.
  Upplägg bestäms av respektive Taste Master.
 • Det är alltid blindprovning.
 • I tastingen sker en ranking av deltagande sorter, varje deltagare har en röst, som protokollföres.
 • Protokoll/Provningsresultat redovisas på klubbens hemsida.
 • Träffarna kostar
  700 kr för - Gäster (G)
  700 kr för - Hang Around (HA), Member (Me), Master (Ma)
  600 kr för - Grand Master (GM), Superior Grand Master (SGM), Xtra Superior Grand Master (XSGM), Old Xtra Superior Grand Master (OXSGM), Very Old Xtra Superior Grand Master (VOXSGM), Extremely Very Old Xtra Superior Grand Master (EVOXSGM), Rare Extremely Very Old Xtra Superior Grand Master (REVOXSGM)

Founders: Es-Björn Karlsson & Stefan Langner


Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.038