Stadgar


 • GWC:s verksamhet leds av Styrelsen
 • Verksamheten bedrivs med huvudsakligt syfte att prova 6 whiskysorter, varav minst 4 Single Malt, vid varje tasting (GWT).
 • Verksamheten finansieras genom avgift för varje träff, som erläggs av deltagande medlem.
 • Överblivna medel investeras i glas, kannor och andra klubbinsignia.
 • När tasting utlyses gäller först till kvarn.
  Idealt antal till varje tasting är 32-34 st + 1-2 Taste Masters
 • Medlem får efter avstämning med styrelsen bjuda in nya, s.k. ”Hang Around”
 • Fullt medlemskap uppnås då man deltagit i en tasting, ”Member”

Graderingar:

 • När medlem deltagit vid 4 tastings får han/hon 6 st glas och når graden ”Master” (Grön pin).
 • När medlem deltagit vid 8 tastings rabatteras provningen och en 2 dl vattenkanna erhålls samt graden ”Grand Master” (Rosa pin).
 • När medlem deltagit vid 16 tastings får han/hon en sked samt graden ”Superior Grand Master” (Brons pin).
 • När medlem deltagit vid 31 tastings får han/hon ett tumblerglas samt graden ”Extra Superior Grand Master” (Silver pin).
 • När medlem deltagit vid 46 tastings får han/hon 6 st Glen Cairn glas samt graden ”Old Extra Superior Grand Master” (Guld pin).
 • När medlem deltagit vid 64 tastings får hon/han 5 st Tumblerglas samt graden "Very Old Xtra Superior Grand Master" (Pin med blå botten och grön text).
 • När medlem deltagit vid 74 tastings får han/hon 6 st mini Glencairnglas samt graden "Extremely Very Old Xtra Superior Grand Master" (Pin med blå botten och cerise text).
 • När medlem deltagit vid 84 tastings får hon/han GWCs fickplunta samt graden "Rare Extremely Very Old Xtra Superior Grand Master" (Pin med blå botten och brons text).
 • När medlem deltagit vid 94 tastings får hon/han glasunderlägg samt graden ”Universal Rare Extremely Very Old Extra Superior GrandMaster” (Pin med blå botten och silver text).
 • När medlem deltagit vid 104 tastings får hon/han Quaich samt graden ”Allianced Universal Rare Extremely Very Old Extra Superior GrandMaster” (Pin med blå botten och guld text).
 • Information kring klubbens verksamhet skall spridas på enklast möjliga sätt och medlem är skyldig att själv uppsöka information kring verksamheten.
 • Medlems uteslutning kan komma ifråga.
  Skäl för uteslutning kan bl. a vara misskötsel vid tasting. Styrelsen tar ställning till och beslutar om uteslutning.

Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.041