GLÖMSTA WHISKY CLUB (GWC)  • Klubben har sitt säte i Glömsta (Huddinge), söder om Stockholm.
  • Klubben bildades 2001-06-02 av Es-Björn Karlsson & Stefan Langner (Founders).
  • GWC är medlem i Svenska Whiskyförbundet (SWF, medlemsnummer 18).
  • Klubben har 83 ordinarie medlemmar och 8 hedersmedlemmar (2021).
  • Klubbens syfte är att medlemmarna ska få möjlighet att smaka olika whisky, att ha trevligt samt kunna diskutera ett gemensamt intresse.
  • Vid varje tasting (GWT) medverkar 30-35 medlemmar.
  • Klubben genomför ca 6-8 tastings per år.
  • Vid första tastingen är du "HA = Hang Around",
    vid nästkommande tasting blir du "Me = Member" och dekoreras med en blå pin.

Hur blir man medlem?

Intresserad av att lära dig mer om whisky, diskutera whisky med likasinnade, smaka o.s.v., kontakta klubben via mail så återkommer vi till dig med information.


Mer klubbinformation

Stöd
Träff
Stadgar


Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.059