KATEGORIER - OLIKA TYPER AV WHISKYAmerican Blended Whiskey

En typ av whiskey som vi sällan ser utanför USA. Det är en blandning av rye och/eller bourbon samt grain spirit. Andelen rye och bourbon är ofta betydligt lägre än andelen malt whisky i en skotsk blended whisky.


Blended Malt Whisky (Pure Malt/Vatted Malt)

The Scotch Whisky Association har enats om ett nytt begrepp för whisky med ursprung från olika destillerier i Skottland.
Tidigare användes beteckningarna pure malt eller vatted malt.
Fr. o. m. 2012 skall Blended Malt användas för all maltwhisky där innehållet i flaskan kommer från mer än ett destilleri.'''

Är en blandning av maltwhisky från olika destillerier gjord för att få fram en speciell karaktär.
Efter blandning får den ligga och "gifta ihop sig" (marrying) innan den buteljeras.

Är en väldigt liten del av den totala whisky konsumtionen, det finns väldigt begränsat med utgåvor.
Vatted Malt Whisky innehåller inte Grain Whisky, utan endast Malt.
Däremot så fodras fortfarande minst 3 års lagring.


Bottled In Bond

Innebär att whiskeyn kommer från ett och samma destilleri samt att den lagrats under översikt av staten och tappats i flaska på plats.

Detta var tidigare tillbaka en viktig kvalitets stämpel som säkerställde att whiskeyn var tillverkad efter dom av staten stipulerade regler som gällde för Amerikansk Whiskey och denna variant blev ofta kallad för "the good stuff".


Canadian Whisky

I Canada säljs små mängder single malt whisky och även ren rye whisky men den större delen är blended whisky. Reglerna i Canada är betydligt mindre strikta än i USA och en blend kan innehålla en whisky som vanligtvis destillerats på råg och kanske med tillsats av något annat sädesslag. När den är färdiglagrad blandas den med en mer neutral grain whisky som har destillerats av en blandning av olika sädesslag (råg, majs, korn, vete). Spriten destilleras i kolumnpannor istället för pot stills och måste lagras i tre år för att få kallas whisky men till skillnad från USA behöver det inte ske på nya ekfat.


Grain Whisky

Till skillnad från framställning av maltwhisky där man använder mältat korn som enda sädesslag i mäsken används här lite av varje.
Ett eller flera av följande sädesslag används: majs, vete, mältat korn, råg, havre och ris.
Man använder till och med melass.

Tillverkas genom kontinuerlig destillering, d v s inte i batcher som malt whisky. Utgör den större delen av innehållet i en blended whisky men säljs ibland också oblandad.

För att stärkelsen i de olika sädesslagen skall omvandlas till socker krävs enzymet, amylas, som finns i korn.
Därför innehåller varje mäsk en liten del mältat korn (kan även förekomma att man använder omältat korn) för att få igång processen som omvandlar stärkelsen till socker.
Säden mals och kokas vid hög temperatur.
Detta för att göra stärkelsen tillgänglig.
Denna process tar tre till fyra timmar.
Efter avsvalning blandas lösningen med det mältade kornet. Mäsken är nu mycket sockerrik.
Mäsken går till jäskaren där jäst tillsätts och bildar "wash" (i USA och Kanada benämnt "beer").
Koldioxiden som bildas vid jäsningen tas (i motsats till tillverkning av maltwhisky) tillvara och används bl.a. vid kolsyrande av läsk.

Destilleringen sker inte i destilleringspannor utan i industriell anda i två sammanlänkade kolonner (eng. Patent Still / Column Still / Coffey Still, sv. bl.a. Coffeys panna), analysatorn och rektifikatorn, som är 12-13 meter höga och tillverkade av stål.
Anslutningsröret som leder till den första kolonnen (analysatorn) passerar genom den andra kolonnens (rektifikatorns) topp för att washen skall vara uppvärmd när den kommer till analysatorn.
I botten av analysatorn sprutas det in het vattenånga.
Den stigande ångan möter washen som rinner nedåt.
Alkoholen i washen förångas och stiger uppåt i analysatorn. När alkoholen nått analysatorns topp leds den över till rektifikatorn och in i dennas botten.
Även i rektifikatorn stiger alkoholen uppåt.
När den når "the spirit plate" nära rektifikatorns topp leds den ut och passerar "the spirit safe".

Alkoholen har nu en styrka på ca 90%.
Det som inte förångats leds tillbaka till analysatorn för omdestillering.

Att kolonndestillation ger en så hög alkoholstyrka beror på att oönskade ämnen och ångor kondenseras långt ned i kolonnerna och således aldrig når upp till urtappningshålet.

Vid kolonndestillering sker destilleringen kontinuerligt vilket ger en mycket snabbare och storskaligare produktion som därför blir mycket billigare.
Detta dock på bekostnad av att whiskyn förlorar sin identitet beträffande doft och smak.


Indian Whisky

Såväl malt whisky som grain whisky produceras i Indien och då sker det med i stort sett samma metoder och råvaror som I Skottland eller resten av Europa. Den aboslut största delen av whiskyn från Indien däremot, tillverkas med melass som bas istället för någon form av spannmål. Av denna anledningen får den inte säljas inom EU med benämningen whisky.


Irish Blended Whiskey

Den vanligaste typen av irländsk whisky där pot still whiskey (och ibland även malt whiskey) blandas med grain whiskey.


Pure Pot Still Whiskey

Irlänsk whiskyvariant som funnits länge, där man använder stor del omältat korn blandat med mältat korn som destilleras i pot stills, samma som används i Skottland.

Har varit vanligt att whiskyn trippeldestilleras men numera förekommer att den bara är destillerad två gånger.
Ofta orökt, även andra sädesslag används.


Scotch Blended Whisky

Whisky som oftast består av en blandning malt och grain whisky (eller Bourbon alt. Rye Whisky beroende på ursprungsland).

Andelen maltwhisky kan variera (20-60%) men ju högre andel maltwhisky desto bättre kvalitet, blended whisky med mer än 40% maltwhisky brukar kallas för "luxury blend" alt. premium blend.

Standard Blend innehåller sällan mer än 35-45% maltwhisky.
Whiskyn är lagrad högst 8 år.
Luxury Blend är en högre kvalitet än Standard Blend, eftersom den innehåller en högre andel maltwhisky och lagringstiden är 12 år eller mer.
Det är inte ovanligt att det kan ingå upp till 50 olika sorters (finns även 100 olika sorter) maltwhisky från olika destillerier.

Normalt innehåller en blended ca 2-3 grainsorter och 15-35 maltsorter, exakt vilka proportioner och sorter som ett visst märke innehåller är väl bevarade hemligheter.
I Kanada kan 9.09% av blandningen komma från andra länder eller t. o. m. bestå av fruktjuice.

Efter blandning lagras whiskyn en kortare tid på ekfat.
Blended whisky uppfanns av Andrew P. Usher under 1860 talet.
Den blev snabbt populär då den var billigare och enklare att hålla en jämn kvalité på.

Ca 95 % av all whisky som säljs i världen idag är blended.
Lagringstiden brukar vara fem år, men äldre varianter förekommer.


Scotch Singel Malt Whisky

Är en ren naturprodukt och tillverkas endast av vatten, jäst och mältat korn.

100% maltwhisky från endast ett destilleri som vanligtvis består av en blandning från olika fat med olika alkoholstyrka, ev. olika lagringstid.
Denna process kallas för "vatting" och ger whiskyn samma karaktär år från år eftersom innehållet i de enskilda faten kan variera avsevärt mellan olika fat.
Vid blandningen (vatting) av whisky med olika lagringstider är det bara den yngsta whiskyns ålder som får anges på flaskans etikett.

Vanligtvis destilleras single malt i s.k. pot stills, kupolformade kopparpannor.
Whiskyn lagras oftast i bourbon- och/eller sherryfat.
Destilleras 2 ggr. men även "tripple distilled" (3 ggr Auchentoshan och på Irland) förekommer.
Alkoholhalten ligger mellan 65-70 volymprocent efter destillation.

För att få kallas "Scotch whisky" enl. lag måste whiskyn tillverkas i Skottland av mältat korn eller annat sädesslag, destilleras till en alkoholhalt av max 94,8 volymprocent, lagras på ekfat i minst 3 år som rymmer max 700 liter och vid buteljering måste whiskyn ha en alkoholhalt på minst 40%.


Singel Cask/Barrel

Singel Cask är en whisky som tappats och buteljerats från ett enda ekfat ”Singel Cask”.

En single cask whisky sticker ofta ut mer än vad en whisky ur standardsortimentet gör.
Ibland väljer destilleriet att buteljera enskilda fat men oftast är det via oberoende buteljerare man får tag på dessa tappningar.
Whisky buteljerad från ett och samma fat och tillverkad vid ett och samma destilleri.

Här kommer skillnader mellan enskilda fat fram jämfört med den reguljära whiskyn från destilleriet som ofta är en blandning mellan kanske 100-tals fat för att uppnå den rätta smaken.
Whisky som buteljerats utan att någon reducering/spädning av alkoholhalten har genomförts.


Straight Bourbon Whiskey

Måste bestå av minst 51% och högst 80% majs (men det är inte tvunget att vara majs enl. lagbestämmelserna), resten är en blandning av omältat, mältat korn, vete eller råg.

Bourbon får inte destilleras till en högre alkoholhalt än 80% och inte fyllas på fat vid en alkoholhalt högre än 62,5%. Det finns inga bestämmelser hur länge bourbon måste lagras men när den är lagrad mer än två år, får man kalla den straight bourbon. Om en bourbon har en ålder angiven på etiketten, ska denna avse den yngsta whiskyn i flaskan men den får lov att innehålla äldre whisky också. De flesta bourbon som säljs idag är lagrade i minst fyra år oavsett om det står straight på etiketten eller inte.

Lagringstiden måste vara minst 2 år på nya fat av rostad amerikansk ek och om lagringstiden är kortare än 4 år måste det anges på etiketten.

Bourbon är söt, vilket beror på den stora delen majs. Bourbon tillverkas vanligast i USA och namnet kommer av att den från början gjordes i Bourbon County, Kentucky. Straight Tennessee (Bourbon).

Vad som gör denna whiskey speciell är att den filtreras genom ett 3m tjockt lager träkol av sockerlönn innan den tappas på fat.
Denna process kallas charcoal mellowing eller "Lincoln County Process".


Straight Corn Whiskey

Corn whiskey uppstod på grund av överskott på majs och kan ses som en föregångare till dagens bourbon.

Som straight bourbon men måste innehålla minst 80% majs och lagras sällan längre än några månader (ibland bara någon vecka), antingen på nya (un-charred) ekfat eller på fat som tidigare innehållit bourbon.


Straight Rye Whiskey

Den kanske mest ursprungliga whiskeyn från USA. Måste göras på minst 51% råg och där de andra sädesslagen vanligtvis är majs och mältat korn. Det finns också enstaka rye whiskies som är gjorda till 100% av råg. I övrigt är bestämmelserna desamma som för bourbon. Rye whiskey är oftast mindre kraftig och mindre söt än bourbon samt kryddigare och fruktigare. Var länge den vanligaste whiskysorten i USA men blev senare bortträngd av bourbon.

Största delen av Rye produceras nu i Indiana och Kentucky, endast en mindre del av Rye Whiskey buteljeras som egen sort, det mesta går till att blanda och smaksätta annan whiskey.
Tillverkas i USA och Kanada. Liksom Bourbon måste Rye lagras på kolade nytillverkade ekfat.


Straight Wheat Whiskey

En ganska ovanlig typ av amerikansk whiskey. Måste göras på minst 51% vete och där de andra sädesslagen vanligtvis är majs och mältat korn. I övrigt är bestämmelserna desamma som för bourbon och rye.


Straight Whisky

För att få kallas "straight" whiskey gäller att den måste innehålla minst 51% av ett enda sädesslag (straight = ren).

Alkoholhalten får inte överstiga 80 volymprocent, ska lagrats i minst 2 år på nya ekfat, som har kolats på insidan (faten rostas över öppen eld).
Får inte innehålla tillsatser av färgämnen och vid buteljering måste alkoholhalten ligga mellan 40 och 62,5 volymprocent.

Ofta innehåller dom flesta straight whiskey varianter en viss mängd mältat korn på grund av kornets höga enzymhalt som behövs för omvandling av stärkelsen till socker.
Sour mash = (surmäsk) används för att behålla samma jästkultur mellan dom olika jäsningarna där ny mäsk blandas med en del av den överblivna mäsken från föregående destillation.
Denna variant anses ge bättre kvalitet och är vanligast.
Sweet mash = man blandar ny mäsk till varje ny destillation.


Tennessee Whiskey

En whiskeytyp som påminner om bourbon (måste innehålla minst 51% majs) men som bara produceras i Tennessee. Den stora skillnaden är att spriten filtreras genom ett tjockt lager av kol från sirapslönn innan den fylls på fat. Processen kallas ”Lincoln County Process”.


Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.043