WHISKY & WHISKEYWhisky kommer från det Gaeliska ordet, ”uisge/uisce beatha” som betyder ”Water of life, livets vatten”, troligtvis från Latin ”Aqua Vitae”.

Uisgebeatha Gu Brath - gaeliska för Livets vatten för evigt.


Stavningen whisky är generellt använt för whisky destillerade i Skottland, Wales, Kanada och Japan, whiskey (med "e") används för drycken destillerad på Irland.

Ett direktiv från 1968 av ATF (The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), fastslår att den officiella Amerikanska stavningen ska vara ”Whisky” men tillåter stavning på etiketter med ordet ”Whiskey”.
Med hänsyn till traditionen använder dock de flesta producenter i USA den senare stavningen.

Internationell lag förbehåller ordet ”Scotch Whisky” till de whisky som produceras i Skottland, andra/främmande whiskyproducenter förhindras att använda ordet ”Scots, Scotch, Scotland eller Scottish”.
Liknande uppgörelser finns för ”Irish whiskey”, ”Canadian whisky” och ”bourbon whiskey”.

I Nordamerika och delar av Centraleuropa, används förkortningen ”Scotch” för ”Scotch whisky”.
I England, Skottland och Wales så refererar ordet ”Whisky” nästan alltid till ”Scotch whisky”, ordet ”Scotch” används sällan ensamt.


Historik

Konsten att destillera drycker genom att värma upp en vätska, fånga upp ångorna och kyla ned det hela igen och därigenom koncentrera smakämnen var känd i bortre Asien långt före vår tideräknings början.
Vissa uppgifter gör gällande att man i Mesopotanien destillerade redan 3500 år före Kristus.
Även kineser och egyptier var tidiga att bemästra destillationskonsten.
Destillaten användes till framställning av doftoljor och parfym.
Metoden fördes vidare västerut via handelsvägarna och på 800-talet förfinades apparaturen och framställningstekniken av araberna.

Vad det gäller whiskyframställning tyder mycket på att munkarna på Irland sysslade med destillation under 400-500-talet.

Sägnen säger att det var missionärer från medelhavsområdet som tog med sig destilleringens hemlighet till Irland under 500-talet.
Engelska soldater tog med sig whiskyn från Irland till Skottland flera hundra år senare.
Oftast var det munkar och präster som på den tiden satt inne med kunskaperna - i de mest skilda ämnen.

På senare tid har irländarna ifrågasatt om det var skottarna som var först på plan då det gäller whisk(e)y - de flesta munkarna fanns ju på Irland och därmed kunskapen, dessutom kristnades skottarna av iriska munkar.
Munkväsendet upphörde så småningom i Skottland och kunskapen att destillera spreds ut i byarna, vilket dock inte sågs med blida ögon av överheten, särskilt den engelska - efter unionens bildande.

1276 låter Sir Robert Savage of Bushmills sina trupper stärka sig före striden "with a mighty draught of uisce beathe".

1698 får Bushmills vid North Antrimkusten på Irland licens för destillering och blir därmed världens äldsta destilleri.

De äldsta anteckningar som finns om whisky är från 1494 då Skottlands kung James IV ger munken Jon Cor tillstånd att använda 500 kg mältat korn för att göra ca 300 liter whisky. På 1500-talet exporterades whisky till Frankrike.
1644 började man lokalt beskatta whiskyn.
Engelska parlamentet införde en maltskatt 1713.
Skattepålagorna blir startskotten för omfattande lönnbränning och smuggling.

Whiskyn blev en viktig del av bondens ekonomi.
Det som blev över av kornskörden använde man till tillverkning av alkohol.
Skottarna fick ha sin whisky ifred ända tills unionen mellan England och Skottland 1707.

Det stiftades många lagar under 1700-talet för att kontrollera whiskynäringen.
1757 förbjöds destillering i Storbritannien på grund av missväxt.
Förbudet gällde inte destillering för husbehov. Förbudet öppnade vägarna för whiskysmugglare i högländerna.
För att stoppa smugglingen infördes en mäsklag 1784.
Lagens syfte var att uppmuntra laglig destillering.
Skatten skulle beräknas på kittelpannornas storlek och inte på mäsken.
Resultatet blev att smugglingen fortsatte.
Nu valde det brittiska parlamentet att ta tag i detta, denna gång med högre skatter och destillerilicens krävdes även för hembränningen.
Åtskilliga engelska skattmasar, s.k. excisemen, fick sätta livet till i de skotska bergen.

Att lura skattmasarna fick snabbt karaktär av nationalsport i Skottland.
Destillationsapparaturen gjordes ofta väldigt liten för att snabbt kunna plockas isär och gömmas.
Den illegala anläggningen bestod av ett metallkärl som var slutet.
I kärlet kokade man mäsken på korn/grönmalt eller andra sädessorter över en eld.
Ett litet rör där spritångan från kärlet gick och sedan hade man vatten för rörets avkylning.
Sist men inte minst hade man en tunna där man samlade spriten.

I början på 1800-talet fanns det ca 14 000 illegala destillerier i Skottland.
I slutet på 1900-talet fanns det ett 100-tal destillerier i drift.

1823 antogs en lag The-Excise-Act om destillationen av sprit.
En licensavgift infördes samtidigt som en minimiproduktion på 150 liter per år lagstadgades.
Cirka 20 år senare belades varje såld flaska whisky med skatt och tack vare dessa lagar byggdes det fler destillerier, vilka resulterade i att whiskyn fick en bättre och jämnare kvalitet.

Ett av de första destillerierna som tog ut licens var Glenlivet Distillery 1824, tätt följd av bl.a. Glendronach Distillery och Macallan Distillery i Högländerna.
De kommersiella destillerierna hade varit verksamma från den senare delen av 1700-talet.
Dessa var Bowmore Distillery och Lagavulin Distillery på ön Islay, Littlemill Distillery i Lågländerna samt Tobermory Distillery från ön Mull som tillhör Högländerna.

Med en fantastisk entusiasm och uppfinningsrikedom har skottarna av ett enkelt sädesbrännvin lyckats framställa och utveckla en av de mest smakrika, omtalade och druckna, dessutom högst betalda spritsorterna i världen.

Först i slutet av 1800-talet i samband med vinlusens härjningar i franska vingårdar vilket medförde ett stort avbräck i cognacsproduktionen blev skotsk whisky på allvar en stor exportprodukt.

Därefter har den i princip vunnit mark över hela världen.
Under 1990 talet har det skett en fantastiskt utveckling för maltwhisky som blivit en av världens mest trendiga spritdrycker.


Vilka var det då som drack whisky?

Till en början var det enbart de skotska bönderna som drack whisky för att hålla värmen under kalla vinternätter.
De besuttna i Skottland och England föredrog franska viner och cognac. Vanliga engelsmän drack helst gin.\\

Det är först på 1830-talet då den kontinuerliga destilleringspannan uppfanns av Robert Stein och Aennes Coffey som drycken börjar likna vad vi idag kallar whisky och dessutom få större spridning.
Coffeypannan producerade sprit billigare och renare och i större kvantitet och eftersom processen var kontinuerlig.
Tidigare var nästan all tillverkning i liten skala - typ hantverk - och endast av malttyp, åtminstone i Högländerna. Blended whisky.
Adrian Usher, agent för George Smiths maltwhisky The Glenlivet, började att blanda olika whiskytyper för att få fram en lättare whisky.
Den nya whiskyn - blends, blev populär och var också billigare.

Nya stora destillerier grundlades under 1890-talet.
Man kallade denna typ Blended Scotch whisky för att avskilja den från andra whisky eller whiskey varianter gjorda på annat håll i världen.

1863 drabbades de franska vinodlingarna av vinlusen -Phylloxera.
Många vinodlingar fick brännas ner.
Kvällskonjaken fick då ersattes av den skotska whiskyn.
Det blev även populärt att importera och sippa sherry från Spanien.
De tomma sherryfaten började användas av whiskytillverkarna.
Man upptäckte att maltwhisky lagrad på sherryfat inte särskilde sig i smaken så väldigt mycket från cognac.

Det var först på 1950-60-talen som intresset för single malt kom att öka utanför Skottland.
Många bolag, bland dem William Grant & Son som drev The Glenfiddich Distillery, började att marknadsföra maltwhiskyn.
The Glenfiddich är idag världens mest sålda maltwhiskymärke.

På grund av höga löne- och marknadsföringskostnader för många mindre destillerier, köpte bl. a. United Distillers 1963 upp några av dessa och gav en garanti för den fortsatta driften.\\

Whiskytillverkningens pastorala ursprung har därigenom för länge sedan lämnats och handhas nu av stora multinationella bolagsgrupper.
Whiskyindustrin är Skottlands främsta exportindustri och Storbritanniens femte största industri.


Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.029