WHISKYETIKETTERCask Strength

Vanligtvis späds en whisky ut till 40-46% innan den buteljeras.
En whisky som buteljerats i cask strength (fatstyrka) kan vara över 60% när den buteljeras.
Det finns dock äldre whisky i fatstyrka med en alkoholhalt ner till 40% (under 40% får det enligt lag inte kallas whisky) då alkoholen avdunstar i faten under lagring.
Whisky buteljerad vid den alkoholstyrka som den lagrats på fat, utan att späda ut den till 40% (volym alkohol).
I praktiken späds de flesta ut mycket försiktigt för att hålla en jämn styrka då den är sammanställd från flera fat.


Double Wood/Double Matured

Förekommer då man lagrat whiskyn på två olika fat typer ex. Bourbon- och Sherryfat.
Vanligast är att man slutlagrar en kortare tid på något fat som innehållit annat än bourbon.


First Fill

När man lagrar whisky på whiskyfat för första gången brukar man ibland skriva ut det t. ex "First Fill Sherry" för sherryfat eller "First Fill Bourbon" för bourbonfat.


Non Chill Filtered / Un-Chill Filtered

För att få bort oönskade fettsyror som uppkommer under tillverkningen kan produkten kylas ner kraftigt till ca 0°C.
Många föredrar dock sin whisky ej kylfiltrerad (non chill filtered), vilket medför att de smaksättande oljorna och partiklarna finns kvar.
Ej kylfiltrerad whisky kan bli lite grumlig när man tillsätter vatten.


No Colouring

Ibland tillsätts färg (E150) i whiskyn för att göra den mer attraktiv för ögat (!), det är helt lagligt men måste då framgå på etiketten.


Proof

Är den brittiska och amerikanska alkoholbenämningen.
UK och US proof har dock olika alkoholstyrkor, 100 proof är ca 57% i UK resp. 50% i USA.


Raw Cask

Whisky från den oberopende buteljeraren "Blackadder" där det står för en icke kylfiltrerad Single Cask utan färgtillsatser där även fatsediment (trä, kolrester etc.) som fanns i faten ingår.


Single Cask (Barrel)

En whisky är oftast en blandning av olika fat för att få en smak som är densamma år efter år, men det finns även whisky som kommer från ett enda fat, oftast ofiltrerad och ofärgad.
En single cask sticker ofta ut mer än vad en whisky ur standardsortimentet gör.
Ibland väljer destilleriet att buteljera enskilda fat men oftast är det via oberoende buteljerare du får tag på dessa tappningar.
Single Cask = Whisky buteljerad från ett och samma fat, tillverkad vid ett och samma destilleri.
Här kommer skillnader mellan enskilda fat fram jämfört med den reguljära whiskyn från destilleriet som ofta är en blandning mellan kanske 100-tals fat för att uppnå den rätta smaken.


Slutlagrad Whisky (Wood Finish)

Whisky som är lagrad på speciella fat som har innehållit annan dryck än den mest förkommande Bourbon.
Exempelvis finns det destillerier som använder sig av fat som innehållit Sherry, Port, Madeira och även Rom.
På senare tid har det blivit allt vanligare med slutlagringar, cask finish.
Detta innebär att en whisky lagras på bourbon eller sherryfat flyttas över till ett fat som tidigare innehållet till exempel vin, rom, eller något annat destillat.
Det har även förekommit experiment med att slutlagra whisky på tabasco och sillfat.
Slutlagring av whisky brukar inte pågå mer än några månader.


Vintage

Vintage betyder att allt innehåll i flaskan härstammar från det år som är angivet på flaskans etikett.
Whisky som anger årtalet för destillationen på etiketten.
Skillnaden mellan olika år brukar inte vara så stor om inte det genomförs förändringar i processen eller fatlagringen mellan åren.


Uisge Beatha
Livets Vatten


Bli medlem

GWC är medlem i SWF

2002072 - 0.046