From Glömsta Whisky Club

Gwc: Bedomningsskalor

OLIKA BEDÖMNINGSSKALORSUBJEKTIV, eller hedonistisk provning innebär att deltagarna undersöker vilken whisky de tycker är godast och mest tilltalande.

Resultatet bygger på den enskilde deltagarens subjektiva preferenser.

Denna provningsmetod ligger oftast till grund för de olika bedömningstabeller som idag finns.

Vilken whisky är godast?

Smak är "helt personligt", vad en person anser är helt fantastiskt kan en annan person uppfatta som fullständigt odrickbart.

Nedan presenteras några av befintliga bedömningsskalor...


Malt Maniacs Betygskala

Sannolikt den skala som används mest i olika tidningar/webforum.
Används av Malt Maniacs – Whisky Monitor Database.


Whiskyinfo.se’s bedömningskala

En femgradig skala som illustreras med stjärnor.
Denna skala används för att även den som inte är van att bedöma sina smak-/doftupplevelser lätt ska kunna uppfatta om vi tycker något är bra eller dåligt i recensionen av en whisky.

För de som använder sig av Malt Maniacs skala kan betyget översättas enligt följande.


Fyra gånger 25

Ett annat sätt att bedöma whisky är att ha fyra delbetyg där varje del kan ha 25 poäng vilket sedan läggs ihop i slutet.
Bl. a. använder sig Jim Murray av detta i sin Whisky Bible.

De fyra vanligaste områdena att använda sig av är:

Maxpoängen är precis som i Malt Maniacs skala 100-poäng, men det går inte att jämföra dessa poängen rakt av.


Professionell analytisk provning


Subjektiv provning, gott eller inte gott!


Vilken skala man väljer är upp till var och en, om det är en av dessa eller någon annan spelar ingen större roll så länge man själv kan läsa av den och se vilka whiskies man tyckte om och vilka man ska undvika i framtiden.


Retrieved from http://g-w-c.net/index.php/Gwc/Bedomningsskalor
Page last modified on December 02, 2018, at 02:57 PM